योजनाएँ

 • कन्या विवाह योजना                     
 • वृधा पेंशन योजना : 25                       
 • विधवा पेंशन योजना : 08                  
 • निसंतान पेंशन योजना : 04                  
 • कबीर आंत्यष्त्ती योजना : 02                   
 • बालिका सम्रद्धि योजना                   
 • इंदिरा आवास योजना                   
 • परिवारिक लाभ योजना : 02                   
 • छात्रव्रत्ति योजना : 437                       
 • लक्ष्मीबाई पेंसन योजना                   
 • महानरेगा योजना